محصولات
انتخاب اتفاقی از محصولات
سرویس کامل مروارید شامل روشوئی با پایه سایز 65، توالت فرنگی دو تکه عمودی، بیده، اکسسوری
نمونه های رنگ که می توان بر روی محصولات چینی بهداشتی اجرا نمود
توالت زمینی کریستال تخت 58
توالت زمینی کلاسیک ریم بسته تخت 56 و گود 59/ ریم باز تخت 57 و گود 58
روشوئی با پایه مروارید سایز 65
محصولات پر بیننده
فرنگی یک تکه الگانت واتر جت
فرنگی یک تکه تانیا واترجت و توربو جت
فرنگي يك تكه النا سوپر جت (HET)
فرنگی یک تکه ویستا سایز 63 واتر جت
فرنگی ورونا 60 واتر جت